Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2.

Wartość projektu: 1 919 400,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 617 670,32 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania systemy ochrony zdrowia, poprzez udział pracowników w szkoleniach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

  Dostępne kursy

  14-17.12.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  14-17.12.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  7-10.12.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  7-10.12.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  23-26.11.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  23-26.11.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  16-19.11.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  16-19.11.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  Kurs

  19-22.10.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  19-22.10.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  12-15.10.2018 - Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia

  12-15.10.2018 - Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia

  Kurs

  5-8.10.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  5-8.10.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  21-24.09.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  21-24.09.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  14-17.09.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  14-17.09.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  Kurs

  7-10.09.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  7-10.09.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  22-25.06.2018 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  22-25.06.2018 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Kurs

  15-18.06.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  15-18.06.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  8-11.06.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  8-11.06.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  Kurs

  25-28.05.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  25-28.05.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  11-14.05.2018 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  11-14.05.2018 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Kurs

  20-23.04.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  20-23.04.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  14-16.04.2018 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  14-16.04.2018 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Kurs

  23-26.03.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  23-26.03.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  16-19.03.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  16-19.03.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  9-12.03.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  9-12.03.2018 - Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych

  Kurs

  23-26.02.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  23-26.02.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  16-19.02.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  16-19.02.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  26-29.01.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  26-29.01.2018 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ZDROWIA

  Kurs

  19-22.01.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  19-22.01.2018 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  Szkolenie 9 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Szkolenie 9 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs

  Szkolenie 8 - Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia

  Szkolenie 8 - Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia

  Kurs

  Szkolenie 7 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Szkolenie 7 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Kurs

  Szkolenie 6 - Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

  Szkolenie 6 - Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

  Kurs

  Szkolenie 5 - Narzędzie informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia

  Szkolenie 5 - Narzędzie informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia

  Kurs

  Szkolenie 4 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Szkolenie 4 - Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

  Kurs

  Szkolenie 3 - Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

  Szkolenie 3 - Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

  Kurs

  Szkolenie 2 - ZASADY I TECHNIKI KIEROWANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

  Szkolenie 2 - ZASADY I TECHNIKI KIEROWANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

  Kurs

  Szkolenie nr 1 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Szkolenie nr 1 - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA

  Kurs